Dasha Shishkin

Works
  • Dasha Shishkin, He, in his London tayloring, she, bare as a lamb chop, 2018
    He, in his London tayloring, she, bare as a lamb chop, 2018
  • Dasha Shishkin, Love of the Blond, 2018
    Love of the Blond, 2018
Events